För sällskap över 25 personer

Det stora mötet

Här listar vi en bra guide för hur du som mötesbokare går tillväga för att planera en större konferens. Bra planering är en av byggstenarna för ett lyckat arrangemang. Börja i god tid, vi föreslår mellan 3-6 månader innan planerat datum. Och svar nej, the ship has not sailed om du inte har den framförhållningen. Vi är vana!

Lämna ingenting åt slumpen – använd dig av vår guide samt våra kompetenta projektledare för att planera er konferens.

  1. Mål & syfte
  2. Budget
  3. Datum
  4. Boka konferensanläggning
  5. Boka ev externa talare/aktiviteter