Lightweb

FAB talks med grundaren av Lightweb

Oscar Lundgren

 • Hur ser er arbetsprocess ut när ni tar fram en ny webbsida åt en kund? Vilka steg ingår i processen och hur involverar ni kunden under arbetets gång?

Vi ser lite på våra lösningar som en arkitekt ser på sina projekt. Varje kund och behov är helt unika. Samtidigt vill vi alltid leverera samma trygga process till våra kunder. Detta har gjort att vi över tid fått utveckla en process där varje kund är en del av ett väl genomarbetat processkoncept, samtidigt som lösningen/projektet alltid är helt unikt.

Denna process spänner från sälj, till projektplanering, till design och utveckling därefter till lansering/support/drift och sist men inte minst en ”customer success”-resa med målbilden att säkerställa att varje kund har precis det dom vill och önskar under just sin kundresa hos Lightweb.

Vi har en rad olika projekttyper, där varje projekt har sin egen process. Många av våra projekt består av vidareutveckling av en befintlig lösning eller att leverera ett projekt till en redan befintlig kund. Men när vi tar emot en ny kund / nyutveckling av en webbplats så ser processen väldigt förenklat ut enligt följande.

Lightwebs arbetsprocess

Första kontakt.
Kontakten initieras antingen genom att kunden kontaktar Lightweb, då normalt via kanaler som Google eller via någon av våra andra kunder.
Alternativt att vi kontaktar kunden via någon av våra säljkanaler. Normalt en säljare eller projektledare hos oss.
I den första kontakten reder vi ut nuläge, behov och målbild. Detta arbete sker lite som i en dans mellan oss som leverantör och kunden.
Vi strävar alltid efter att våra kunder ska få bästa tänkbara lösning för de pengar man spenderar. Därav ser vi till att tidigt lyssna in kundens behov och målbild, därefter adderar vi vår tekniska och estetiska expertis för att lösa problemen kunden står inför. Detta mynnar ut i ett konceptuellt förslag där vi presenterar våra tankar och förslag på teknisk lösning.

Teknisk formulering och avtal.
När vi tillsammans med kunden landat i en lösning vi båda tror på. Så formuleras all formalia.
Detta i form av en gedigen teknisk specifikation, ett lättöverskådligt avtal och lösningen prissätts.
Hur det prissätts avgörs i samråd med kunden, vissa föredrar fast pris, andra vill jobba löpande för att kunna hålla en bättre agil process och vissa vill ha en hybridlösning.

Projektet
När formalian är klar och påskriven, så planeras projektet såväl internt som externt.
Ett team av designers, projektledare och utvecklare tillsätts och en arbetsgrupp hos kunden formas.
Därefter sätter vi upp veckovisa avstämningar om 10-30 minuter (ibland 2 x vecka), sk. ”standups” där vi avhandlar vad som utförts sedan sist, om det finns några flaskhalsar samt vad som ska göras tills nästa gång. Dessa tighta avstämningar borgar för en tydlig, enkel, rak projektprocess. Dessutom hinner vi snabbt tackla eventuella förseningar, flaskhalsar eller andra dilemman som kan uppstå längs vägen.

Design & Utveckling

 1. Designfas
  Nästan alla våra nyproduktioner börjar med en designfas. I denna fas tar vi fram wireframes, grundskisser och slutligen design av samtliga sidor för diverse enheter (mobil, desktop, surfplatta). Det är i denna fas vi råder bot på eventuella missförstånd och ser till att lösningen estetiskt känns 100% för kunden innan vi påbörjar någon form av utveckling.
 2. Utvecklingsfas
  När designen är helt klar och godkänd från kund samt våra utvecklare så inleds utvecklingsarbetet hos oss.
  Här delar utvecklarna upp varje del av designen i så kallade ”komponenter”. Varje komponent utvecklas därefter separat och visas upp på våra veckovisa avstämningar med kund. På detta sätt delar vi upp webbplatsen i många mindre beståndsdelar som kunden löpande får ”korra” / godkänna. Genom detta förfarande underlättar vi för både kund och utvecklare. Större missförstånd undviks och det blir enkelt för utvecklaren att fokusera på en del i taget. När alla komponenter är färdiga och godkända av kund så är det enkelt för oss sätta ihop dessa till en helhet.

Vi på Lightweb har arbetat fram ett eget ramverk med ett komponentbibliotek. Detta ramverk heter ”Lightning” och möjliggör att kunden får dra nytta av WordPress alla fördelar samtidigt som dom får en enkel, väl genomarbetat administrativ lösning. Lightning omfattas av tusentals nedlagda timmar på utveckling, hastighet, seo-optimering och andra tekniska hygienfaktorer. Vilket gör att kunden automatiskt utöver en unik design och en noggrant handstöpt lösning omedelbart får tillgång till alla fördelar med vårt ramverk Lightning.

Innehåll 
När den tekniska lösningen är färdig så ska sajten populeras.
Här finns det en rad olika lösningar. Ibland vill kunden själv populera sin sajt med text, bild och video.
Ibland vill kunden att vi ombesörjer allt, då kan vi vara behjälpliga med framtagning av såväl textproduktion som fotografering och videoskapande. (Detta primärt via partners).
Sedan se till att populera webbplatsen med allt detta innehåll.
Denna del av processen är egentligen den som varierar mest – varje kund har helt olika önskemål på hur deras webb ska populeras.

Test och Lansering
När sajten är populerad så planeras lansering in. Detta sker i samråd med kund och anpassas efter kundens preferenser och önskemål.
Lösningen testas hela tiden under utvecklingsfasen, men i detta steg stresstestas lösningen i olika scenarion igen. För att säkerställa att allt ser ut och fungerar som sig bör.

Drift / Support / Underhåll / Vidareutveckling
Alla digitala lösningar vi på Lightweb kreerar bör anses som en levande lösning. En webb te.x blir aldrig ”klar”. När en sajt lanseras så ser vi det som en grund för kundens digitala närvaro framåt. Vi försöker alltid förmå våra kunder att budgetera och planera för en tid efter lansering av deras nya webb. Det kan handla om löpande underhåll och uppdateringar, vidareutveckling för framtiden, drift m.m. Alla kunders behov och önskemål ser olika ut, men vi försöker alltid vara en trygg partner och vägleda våra kunder till ett säkert och stabilt webbplatsägande. Med allt vad det innebär.

Under hela processen har vi ett ”customer succes”-lager. För att kuna garantera en trevlig kundupplevelse genom hela processen.

 • Vilken roll spelar användarcentrerad design i ert arbete? Hur ser ni till att ta hänsyn till användarnas behov och önskemål när ni arbetar med en ny webbsida eller applikation?

Användarcentrerad design är oerhört viktigt och definitivt en av de centrala delarna i alla våra projekt. Samtidigt är det otroligt viktigt att ta tillvara på våra kunders affärsmässiga intressen.
Detta gör att vi alltid försöker balansera användareupplevelsen tillsammans med vår kunds affärssmässiga behov.

Det låter så klart lite flummigt. Men vi tar våra 20 års erfarenhet av att skräddarsy tekniska lösningar med hänsyn till allt ifrån tillgänglighetskrav, till hastighet, till ren och skär
användarglädje och så kombinerar vi det med en affärsförståelse för digitala affärer. Vi vet vad en användare vill ha för flöden för att engagera sig och i slutändan konvertera.
Vi har arbetat med kunder inom de flesta branscher vilket i sin tur innebär att vi har skapat lösningar för en stor mängd olika målgrupper. b2b, b2c, kvinnor, män, unga som gamla i Sverige och utomlands. Vår förståelse för digitalt beteende kombinerat med digital affärsförståelse är något vi ser som en av våra styrkor.

 • Kan ni berätta om ett minnesfullt case som var extra roligt att göra åt en kund?

Oj! Vi har väldigt många case som vi både är stolta över och som vi har haft väldigt roligt med.

Men en lösning som jag får top of mind när jag får frågan är när vi hjälpte FN att ta fram deras lösning ”Bli målmedveten”.
Ett interaktivt självtest där du som privatperson kan testa dig själv och få ett utfall i hur du som privatperson kan engagera dig på lokal nivå – i frågor som alla bidrar att uppnå FNs globala mål.
Lösningen skapades i samråd med vår samarbetspartner Profet Webb & Kommunikation, där vi stod för design och teknisk utveckling.

Testet är främst skapat för vuxna privatpersoner men används även flitigt av skolbarn från årskurs 4. Något som gör att vår digitala lösning, om än på väldigt liten skala, kanske är med och bidrar till en bättre värld. Det känns stort för oss.

Bli målmedveten finner ni här!