WALLSTREET

FAB talks med

Fredrika Friberg

Ni har kanske sett alla fantastiska utomhusmålningar och konstverk som de senaste åren skapat ett mer levande Nacka. Fredrika Friberg, festivalamiral för WALLSTREET Stockholm, leder förvandlingen av det offentliga rummet genom att skapa ett gigantiskt utomhusgalleri.

  • Vem är du Fredrika och vad får dig att brinna för detta arbete?

Min bakgrund är dels inom konstvärlden med en master i fine arts och ett yrkesliv som konstnär –, dels inom stads- och organisationsutveckling. Många år arbetade jag som förnyelsestrateg och kreativ konsult i eget företag åt såväl privat som offentlig sektor med fokus på destinations- och platsutveckling med konsten som verktyg. Sedan år 2015 har jag varit anställd som Stadskreatör i Nacka kommun med uppdrag att driva kvalitets- och innovationsfrågor i Nacka kommun genom medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens – se till att dessa aspekter följer med genom hela processen från planering till resultat. Under 2019 initierade jag inom ramen för den rollen en medskapande internationell muralmålningsfestival –  WALLSTREET Nacka, och nu en regional festival för modern offentlig konst som ska att genomföras i juni 2022 – WALLSTREET Stockholm.

  • Vad är det syftet bakom konceptet WALLSTREET?

WALLSTREET – The City of Art – är ett globalt koncept för konstutställningar med koppling till Wall street i New York för våra gemensamma stadsrum. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar WALLSTREET till platsers attraktivitet. WALLSTREET sätter ljus på konstens och kulturens betydelse och plats i en föränderlig stadsmiljö, och bidrar därmed till en positiv stads- och samhällsutveckling.

För WALLSTREET är platsens själ och betydelse viktig. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är central för en hållbar utveckling. WALLSTREET står för att grannskap tillsammans med professionella konstnärer och kreatörer i det lilla ger nytt liv till sina egna platser, för att i det stora bidra till en bättre värld. Det gäller såväl platsens själ, som platsens fysiska miljö.

Delaktighet och konst binder människor samman, skapar stolthet och ger en känsla av sammanhang. När vi på djupet kan spegla oss själva i en plats, känner vi oss hemma och bryr oss om den. Vi vårdar och är varsamma om den närmiljö vi själva varit med och skapat. Det vi berör, berör ofta oss.

2019 genomfördes alltså WALLSTREET Nacka, nu är det dags för WALLSTREET Stockholm. Framöver siktar vi på Paris, Geneve och några andra ännu hemliga städer som hört av sig med intresse.

  • Har ni någon typisk konstnär ni söker eller kan vem som helst ställa upp?

WALLSTREET samlar boende, kommuner och företag för att bidra till nya konstnärliga berättelser där de bor och verkar, med syfte att grannar och konstnärer tillsammans skapar platser som berör och betyder något för dem. Det betyder inte att vem som helst kan inte få uppdrag som konstnär inom ramen för WALLSTREET Stockholm. Just välkomnar yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till det Open Call som ligger ute till 31 januari 2022. Under konstfestivalen WALLSTREET Stockholm 2022 kommer totalt 222 offentliga verk att visas upp i utomhusmiljö.